Môn Phái - Tinh Túc

Môn Phái Tinh Túc


Gia nhập Tinh Túc phái, các giáo đồ phải sống trong lãnh địa nằm sâu tận Lục Châu vùng hoang nguyên, quanh năm ẩm ướt đầy rẫy côn trùng kịch độc. Nếu hấp thụ được độc của chúng thì xem như gia tăng kỹ năng và bản lĩnh dụng độc, nhưng nếu bị chúng khống chế, sinh mạng cũng sẽ tiêu tan vì một chữ độc..Tinh Túc xuất hiện đã từ rất lâu đời, được giang hồ xưng tụng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” bởi lực lượng đệ tử vô cùng đông đảo và đặc biệt là với võ công quật cường, dẻo dai. Đệ tử Tinh Túc ngọa hổ tàng long, công phu của họ chủ yếu là ngoại công nhưng đôi khi ra đòn độc thủ, gây mù, khiến đối phương không kịp trở tay và chuốc lấy thất bại.


Tinh Túc nổi tiếng là những độc thủ thiên hạ vô song, nội công tiềm tàng muôn trùng độc. Đối thủ dù chạy xa đến bất kỳ nơi nào nhưng một khi đã dính độc Tinh Túc thì tâm trí sẽ bất loạn, sợ hãi cho đến chết. Thông thường, các giáo đồ Tinh Túc thường sử dụng song đoản để độc thủ phát huy tối đa công hiệu.


Một số chiêu thức của Tinh Túc mà chỉ mới vừa nghe tên, thiên hạ đã đủ khiếp vía: Thiên Địa Đồng Thọ, Huyền Minh Thần Chưởng, Cáp Mô Công, Hóa Cốt Miên Chưởng,…