Môn Phái - Thiếu Lâm

Môn Phái Thiếu Lâm


Bồ Đề bổn vô thụ,
Minh kính diệc phi đài.
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai.

Theo sử sách thời xưa, Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc chính là người đã sáng lập ra Thiếu Lâm phái. Võ công trong thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm, đệ tử Thiếu Lâm lên đến hơn nghìn người, có thể coi đây là môn phái lớn nhất trên giang hồ, ngang hàng với Cái Bang về số lượng đệ tử.
Thiếu Lâm Tự là lò võ Thiếu Lâm và cũng chính là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Trung Nguyên, là thánh địa của Phật Giáo mà bất kỳ ai cũng phải nể trọng. Nam nhân bao đời nay đều mong muốn được đặt chân đến để lĩnh hội La Hán Trận trứ danh của Thiếu Lâm Tự.


Đệ tử Thiếu Lâm nổi tiếng mình đồng da sắt, xả thân vì nghĩa và rất khó bị kẻ khác đánh bại. Thiếu Lâm có một sức mạnh rất kiên định đến cả hổ dữ cũng phải quy hàng. Họ thường áp sát đối phương và ra đòn ngoại công mạnh mẽ, vũ khí họ hay sử dụng là những thanh đao, trượng rất chắc chắn.


Một số chiêu thức làm nên tên tuổi Thiếu Lâm phái:Sư Tử Hống, Phục Hổ Quyền, La Hán Trận, Như Lai Thần Chưởng,…