Môn Phái - Minh Giáo

Môn Phái Minh Giáo


Trên đỉnh Quang Minh, thánh hoả rừng rực cháy...!


Trên giang hồ rộng lớn, có một vùng mà lửa thánh hỏa luôn rực cháy hừng hực quanh năm suốt tháng,.. được gọi là Quang Minh Đỉnh, nơi đệ tử Minh Giáo tập trung cư ngụ. Với lực lượng hùng hậu cùng sự hỗ trợ của Hỏa Thần, Minh Giáo mang mưu đồ thôn tính Trung Nguyên, làm chủ một cõi.


Đệ tử Minh giáo xưa nay gan dạ, một khi đã chiến đấu thì quyết không sợ thua, họ tin tưởng rằng khi giọt máu cuối cùng sắp chảy, ngọn lửa thánh hỏa linh thiêng sẽ bừng lên sinh mạng mới cho họ. Tất cả các đòn tất công của Minh Giáo đều là Hỏa, nóng bỏng, mạnh mẽ đến mức thiêu trụi đối phương.

Đệ tử Minh Giáo thường sử dụng đao được nung rèn từ lửa thánh hỏa để chiến đấu.


Một số chiêu thức khiến giang hồ “bỏng rát” của Minh Giáo:Huyết Trận Bát Phương, Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ, Đẩu Chuyển Tinh Di, Thuần Dương Vô Cực, Hỏa Thiêu Xích Bích,..