Môn Phái - Cái Bang

Môn Phái Cái Bang


Trời làm màn đất làm giường, ăn cơm thừa canh cặn khắp thiên hạ.
Mỉm cười trước chuyện nhân gian, thấu hiểu nóng lạnh lòng nhân thế.
Đừng hỏi anh hùng xuất thân từ đâu, muôn dân một lòng cầu nước mạnh..


Cái Bang xuất hiện đã từ rất lâu đời, được giang hồ xưng tụng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” bởi lực lượng đệ tử vô cùng đông đảo và đặc biệt là với võ công quật cường, dẻo dai. Đệ tử Cái Bang ngọa hổ tàng long, công phu của họ chủ yếu là ngoại công nhưng đôi khi ra đòn độc thủ, gây mù, khiến đối phương không kịp trở tay và chuốc lấy thất bại.


Trên giang hồ, đệ tử Cái Bang rất coi trọng trung liệt tiết nghĩa, thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò chính nghĩa.


Một số tuyệt kỹ chấn động giang hồ của Cái Bang: Thiên Hạ Vô Cẩu, Kháng Long Hữu Hối, Thanh Long Xuất Thủy, Phi Long Tại Thiên,…