Tin chi tiết

Ưu đãi chuyển bạc vào game 2 ngày từ 9-10/07

Quý bằng hữu thân mến,

TLBB Hoài Niệm xin gửi tới quý bằng hữu event nạp bạc 2 ngày 9/7-10/7.

Khi chuyển bạc vào game trong 2 ngày đạt các mốc tương ứng, người chơi sẽ nhận được những vật phẩm có giá trị tương ứng.

- Nạp bạc tại: http://id.hoainiemtl.com/payment/charge/ebank-

- Nhận thưởng tại: http://id.hoainiemtl.com/events/transfer_coin_date_range

Tỷ lệ: 100,000 VNĐ = 100,000 Bạc = 1333 KNB

Chú ý:

  • Vượt mốc sẽ không được tính thêm code.
  • Mỗi người chỉ dùng code được 1 lần.
  • Code chỉ có thời hạn trong 2 ngày 9-10/7.