Tin chi tiết

Ưu đãi chuyển bạc nhận Huyền Binh Thạch và sở hữu thời trang Song Tuyết Long Hồn 3 ngày từ 08/08-10/008

Quý bằng hữu thân mến,

TLBB Hoài Niệm xin gửi tới quý bằng hữu event nạp bạc 3 ngày 08/08-10/08.

Khi chuyển bạc vào game trong 3 ngày đạt các mốc tương ứng, người chơi sẽ nhận được những vật phẩm có giá trị tương ứng.

- Nạp bạc tại: http://id.hoainiemtl.com/payment/charge/ebank-

- Nhận thưởng tại: http://id.hoainiemtl.com/events/transfer_coin_date_range

Tỷ lệ: 100,000 VNĐ = 100,000 Bạc = 1333 KNB

Chú ý:

  • Vượt mốc sẽ không được tính thêm code.
  • Mỗi người chỉ dùng code được 1 lần.
  • Code chỉ có thời hạn trong 3 ngày 08/08-10/08.

Thời trang Song Tuyết Long Hồn