Tin chi tiết

Thông tin máy chủ Lạc Dương

Kinh thưa quý bằng hữu,

Sau bao ngày chờ đợi, máy chủ 𝐒𝟐: 𝐋𝐚̣𝐜 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 sẽ chính thức được khai mở vào 𝟭𝟬𝗵𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟴/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭.

Dưới đây là lộ trình 5 tháng đầu của máy chủ S2

Link: https://i.imgur.com/up3g4yC.png

Thông tin Drop

Link: https://bit.ly/2A8mvPn

Thông tin server

  • Game giới hạn 3 account / PC

  • Cách chơi game: Ưu tiên làm các nhiệm vụ

  • Auto: có hỗ trợ chickenauto trong phần cài đặt game

  • Kiếm vàng: Làm nhiệm vụ, chạy thương nhân, thủy lao, tào vận, train Côn Lôn Sơn

  • Hỗ trợ người chơi hàng ngày level 50 trở lên tại Đại Lý: 10 vàng khóa, máu và khí

  • Làm nhiệm vụ nhận được lượng lớn EXP và Vàng

  • Train Hạn Huyết Lĩnh từ 20h00-24h00 nhận được thêm EXP và Hồi Tinh Lực/Hoạt Lực

  • Nạp thẻ lần đầu

Nạp lần 1: 400 KNB nhận 1 viên Thể Lực 3

Nạp lần 2: 1666 KNB nhận 1 phiếu đổi bảo thạch 4

Nạp lần 3: 1666 KNB nhận 1000v khóa