Tin chi tiết

Thông Tin Gộp Máy Chủ Đại Lý và Lạc Dương

Quý bằng hữu thân mến,

TLBB Hoài Niệm xin được thông báo gộp máy chủ Lạc Dương và Đại Lý

Thời gian: ngày 01/08

TLBB Hoài Niệm sẽ tiến hành bảo trì 2 máy chủ để gộp dữ liệu thời gian có thể kéo dài 2-3 tiếng, sẽ có thông báo cụ thể vào ngày gộp.

Một số nội dung chú ý khi gộp máy chủ

  • Toàn bộ Thương Hội sẽ bị xóa, các nhận vật hiện đang có Thương Hội sẽ được nhận 1 quyển Chưởng Cự Yếu Quyết, người chơi chủ động dọn Thương Hội nếu không sẽ mất toàn bộ vật phẩm

  • Các bang hội sẽ bị xóa và bang chủ sẽ được nhận lại vật phẩm Tạo Thành

  • Đối với các nhân vật có tên trùng lắp ở cả 2 server hệ thống sẽ đổi tên và sẽ nhận được hỗ trợ 1 thẻ đổi tên

  • Với những tài khoản có nhiều hơn 3 nhân vật ở cả 2 server thì yêu cầu người chơi xóa nhân vật clone hoặc chuyển nhân vật sang 1 tài khoản khác.

Link chuyển nhân vật: http://id.hoainiemtl.com/char_exchange/sell

Các thông tin sẽ được cập nhật liên tục tại fanpage, người chơi chú ý theo dõi !