Tin chi tiết

Thông Báo Tải Lại Game

Quý bằng hữu thân mến,

Trong tháng 10 sẽ có một vài update, do dung lượng update là rất lớn, để tránh xảy ra lỗi trong quá trình update tự động, kính mong các bạn tải lại game tại địa chỉ:

http://tlbbhoainiem.com/Download

Chú ý: Các bạn chỉ cần tải 1 trong 2 link: Google Drive hoặc link trực tiếp

Trân trọng.

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn