Tin chi tiết

Thông bảo: Điều chỉnh một số skill siêu cấp của pet

Kính thưa quý bằng hữu,

Thiên Long Bát Bộ Hoài Niệm xin thông báo điều chỉnh 1 số skill siêu cấp pet

  1. Siêu Cấp Tấ Lực/ Di Hồn/Thần Ảnh/Cường Thân/Ngưng Thần tăng 2 lần chỉ số cộng thêm cho chủ nhân

  2. Các skill tăng cho pet điều chỉnh như trong ảnh

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn