Tin chi tiết

Nguyện Ước mừng sinh nhật 1 tuổi TLBB Hoài Niệm

Nguyện Ước

Nằm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 1 tuổi của TLBB Hoài Niệm, từ ngày 01/06 - 15/06 này hoạt động Hứa Nguyện Thụ sẽ quay trở lại trên toàn máy chủ.

Hàng ngày người chơi khi tham gia hoạt động Ác Tặc, Ác Bá, Trân Long Kỳ Cuộc sẽ có cơ hội nhận được nguyện linh tuyền. Sau khi đã sở hữu [Nguyện Linh Tuyền] người chơi nhận nhiệm vụ Nhất Thiên Linh Nhất Nguyện Vọng ở Tô Châu (187, 184) và đến Cây Ước Nguyện ở Thái Hồ (157, 186) để tiến hành nguyện ước.

Hơn nữa khi nhân sỹ trong server thực hiện đủ 100 điều ước sẽ xuất hiện BOSS tại vị trí Cây Ước Nguyện với rất nhiều vật phẩm hấp dẫn

  • Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

  • Thiên Cang Cường Hóa Lộ

  • Nguyện Liệu đổi thời trang nhuộm

  • Thông Thiên Linh Đan

  • Pet quý hiếm

  • Thời trang, thú cưỡi

  • Căn cốt đan

  • Thân binh phù

  • Ngọc cấp 2

  • ....

💥Đặc biệt tổ đội ks được boss sẽ có cơ hội nhặt được Bảo Thạch Tinh Hoa (cấp 5)