Tin chi tiết

Mở giới hạn cấp 119 và Event đua TOP level

Kính chào quý đại hiệp,

Thiên Long Hoài Niệm gửi các bạn lộ trình mở giới hạn level 119 và một vài update trong thời gian tới

Mở giới hạn level 119

Thời gian: sau bảo trì 10h ngày 28/11/2020

Nội dung: chính thức mở giới hạn level 119

Update map

Thời gian: sau bảo trì 5h ngày 28/11/2020

Nội dung: Tăng thời gian xuất hiện quái các map: Cao Xương Mê Cung, Tát Mã Nhĩ Hãn, Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Phục Địa, Tháp Khắc Lạp Mã

Event đua TOP Level 119

Thời gian: sau bảo trì 10h ngày 28/11/2020

Nội dung: 10 người đầu tiên lên 119 báo danh tại NPC A Châu ở Đại Lý, mỗi người sẽ nhận được 5 CCHTP không khóa, những người chơi khác khi lên 119 sẽ nhận được 3 CCHTP khóa

Chú ý:

Sau bảo trì 10h ngày 28/11/2020 reset toàn bộ exp những nhân vật có level từ 96 - 99 về 0.

Trong thời gian đua top sẽ không thể sử dụng các vật phẩm Đại Hoàn Đan.

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn