Tin chi tiết

Khai mở máy chủ S3 - Tô Châu

Khai mở máy chủ S3 - Tô Châu

Thiên Long Bát Bộ Hoài Niệm xin thông báo thông tin máy chủ S3 - Tô Châu từ 10h00 ngày 23/10

 • EXP x2

 • Giới hạn 3 acc/pc

 • Ngọc và các tính năng sẽ giới hạn theo lộ trình của server

 • Sẽ chỉ bán ngọc 2, không bán SCHTP và CCHTP

 • SCHTP trọng phụ bản sẽ cố định, săn boss sẽ không cố định ( hạn chế việc cày clone làm mất cân bằng game)

 • Giới hạn level 90 – Ngọc 4

 • Hạn chế auto nghề, phụ bản, Thương Nhân

 • Bí tich, Yếu Quyết sẽ không bày bán trong shop

 • Giảm Drop vàng map Côn Lôn Sơn

 • Quà 3 mốc nạp lần đầu: Hồng Bảo Thạch Cấp 3- Phiếu Đổi Bảo Thạch Cấp 3 – Phiếu Đổi Bảo Thạch Cấp 4

 • Hỗ trợ hang ngày nhận mana và máu

Lộ trình 6 tháng máy chủ S3