Tin chi tiết

Giới Thiệu Điêu Văn

Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức để cường hóa, bồi dưỡng, khảm nạm, chạm khắc để sở hữu kỳ trân dị bảo hỗ trợ thêm uy lực võ công của mình.

Tính năng điêu văn trang bị sẽ giúp bằng hữu thỏa lòng mong đợi của bằng hữu.

Điêu văn trang bị ở đâu?

Bằng hữu đến tìm Đại sư Trương Hàng Long, hiện đang ẩn cư tại [222; 169] Lạc Dương.

Hiện tại Server chỉ có Điêu Văn Đỏ và giới hạn ở Level 4

Sở hữu Điêu Văn như thế nào?

Đầu tiên bằng hữu cần phải có Đồ Tường Điêu Văn (Bằng hữu có thể sở hữu khi tham gia phụ bản Tàng Kinh Các hoặc mua ở tiệm nguyên bảo).

Trên mỗi tấm đồ tường sẽ có hướng dẫn cần nguyên liệu phụ nào để hợp thành Điêu Văn như hình dưới.

Nguyên liệu phụ để hợp thành Điêu Văn thông thường là Hoàng Chỉ và Đan Thanh. Bằng hữu có thể tìm thấy Đan Thanh tại thương tiệm trong Tiền Trang hoặc nhận được khi tham gia Săn BOSS Dã Ngoại

Khắc Điêu Văn như thế nào?

Muốn khắc Điêu Văn lên trang bị, bằng hữu mang Điêu Văn và trang bị tương ứng cùng đạo cụ Điêu Văn Thực Khắc Dung Tễ (bán trong Tiệm Nguyên Bảo) đến tìm đại sư Trương Hàng Long để Điêu Văn Thực Khắc.

Tháo Điêu Văn như thế nào?

Để Tháo Điêu Văn, bằng hữu mang trang bị đã được Điêu Văn và đạo cụ Dung Kim Phấn đến tìm Trương Hàng Long, ông ta sẽ giúp bằng hữu thực hiện công đoạn này.

Cách cường hóa điêu văn

Điêu Văn sau khi khắc lên trang bị của bằng hữu đều mang cấp 1, để tăng đẳng cấp cho Điêu Văn bằng hữu cần Cường Hóa và cường hóa càng cao thì đẳng cấp điêu văn càng cao và điểm thuộc tính của điêu văn cũng càng tăng cao đáng kể.

Mức cường hóa cao nhất của Điêu Văn là mức 4 và sau khi cường hóa điêu văn sẽ cố định.

Để Cường Hóa Điêu Văn, bằng hữu mang trang bị đã được điêu văn cùng Kim Tàm Ty đến tìm Trương Hàng Long, ông ta sẽ giúp bằng hữu Cường Hóa. Kim Tàm Ty có rất nhiều tại thương tiệm Nguyên Bảo và phụ bản Lâu Lan và QLL

Cường Hóa Điêu Văn có tỷ lệ thành công đến 100%, bằng hữu muốn Cường Hóa lên cấp mấy thì chỉ cần mang đủ số lượng Kim Tàm Ty cần thiết được báo trên trang bị điêu văn của bằng hữu.

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn