Tin chi tiết

Giới Thiệu Điêu Trác Bảo Thạch Và Dung Luyện Bảo Thạch

Kính chào quý bằng hữu,

Từ lâu bảo thạch là luôn là một vật phẩm quý trọng trong Thiên Long Bát Bộ. Bảo thạch đêm đến một nguồn sực mạnh rất lớn. Sau khi điêu trác thì sức mạnh của nó lại tăng thêm 1 bậc. TLBB Hoài Niệm xin giới thiệu đến các bạn hệ thống bảo thạch điêu trác và dung luyện

I. Điêu trác

Để điêu trác các bạn cần 1 chút vàng không khóa và bảo thạch điêu trác phù. Sau đó đến gặp NPC Bành Hoài Ngọc (178, 184) tại Lạc Dương

Bảo thạch điêu trác phù có thể thu thập qua shop KNB hoặc hoạt động YTO

Chỉ số của bảo thạch sau khi điêu trác:

Bảo thạch cấp 2

Bảo thạch cấp 3

Bảo thạch cấp 4

II. Dung luyện bảo thạch

Để dung luyện bảo thạch người chơi cần 3 viên Thuần Tịnh Tinh Thạch cùng loại, một chút vàng không khóa và dung luyện phù. Sau đó đến gặp NPC Bành Hoài Ngọc (178, 184) tại Lạc Dương.

Dung luyện Bảo thạch phù các bạn có thể thu thập qua hoạt động làm nhiệm vụ bang hoặc trong shop KNB

Chỉ số bảo thạch

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn