Tin chi tiết

Chuyển Group Game TLBB Hoài Niệm

Quý bằng hữu thân mếm !

Nhằm hướng tới một cộng động lành mạnh cả trong game và ngoài game, TLBB Hoài Niệm quyết định chuyển sang 1 group mới có sự quản lý của Quản Trị Viên.

Link Group mới: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

Group TLBB Hoài Niệm

Khi tham gia group, yêu cầu các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không gây mất đoàn kết, không tuyền truyền các nội dung thiếu lành mạnh, Quảng bá, PR các nội dung không liên quan đến game. Vi phạm sẽ bị khóa comment 1 tuần, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị block.

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn