Tin chi tiết

Chuỗi Sự Kiện Mừng Xuân Tân Sửu (07/02-17/02)

Năm hết, Tết đến xuân về, nhà nhà nô nức đón xuân sang. Hãy cùng Thiên Long Bát Bộ - Hoài Niệm sửa soạn, chuẩn bị Mâm Ngũ Quả để đón Tết Tân Sửu sung túc, đại cát đại lợi nhé!

⏰Thời gian: Sau bảo trì ngày 07/02 đến 23h59 ngày 17/02/2021.

🔰Phạm vi: Máy chủ Đại Lý

Event 1: Ngũ quả mừng xuân

🌺Cách nhận túi ngũ quả

Túi ngũ quả gồm 2 loại: Túi ngũ quả (1) và Túi ngũ quả (2). Người chơi thu thập đủ 5 loại quả với số lượng khác nhau đến NPC Sự Kiện tại Đại Lý - Ngũ Hoa Đoàn để đổi những phần quá có giá trị khác nhau

🔹Mâm ngũ quả (1) đổi bằng Xoài x1 + Sung x1 + Mãng Cầu x1 + Đừa x1 + Đu Đủ x1

🔹Mâm ngũ quả (2) đổi bằng Xoài x1 + Sung x1 + Mãng Cầu x2 + Đừa x2 + Đu Đủ x2

🎁Phần thưởng:

🔹Mở Sung được 2v khóa

🔹Mở Xoài được 500.000 EXP

🔹Mâm ngũ quả (1) : Thông Thiên Linh Đan, Pháo Hoa Chúc Mừng Năm Mới, Linh Thú Đan 1, Kim Tàm Ty, Nhuận Hồn Thạch 1 Kim Cương Tỏa, Thần Binh Phù 2, Thiên Cang Cường Hóa Lộ, Bảo Thạch Tinh Hoa (cấp 5), Thời tran Tích Quân Thanh Ngọc (15 ngày), Thú Cưỡi: Tề Phương Ca (15 ngày)

🔹Mâm ngũ quả (2) : Căn Cốt Đan, Nguyên Liệu Tam Tinh Cấp 1 Linh Thú Đan 2, Bảo Thạch Tinh Hoa (cấp 5), Thiên Cang Cường Hóa Lộ, Nhuận Hồn Thạch 1, Thần Binh Phù 3, Thời tran Tích Quân Thanh Ngọc (vĩnh viễn), Thú Cưỡi: Tề Phương Ca (vĩnh viên)

Các loại quả sẽ có drop trong các hoạt động: Ác Tặc, Ác Bá, Boss Yến Vương Cổ Mộ, Q123 (boss 10x), YTO, PMP

Event 2: Săn con giáp - Sinh Tiêu Lôi Đài

Thiệp sinh tiêu các bạn có thể thu thập qua các hoạt động Trừ Ác: hoàn thành 5 lần sẽ nhận được 1 sinh tiêu thiệp, Quà tết Tân Sửu, hay mua trong shop KNB

🎁Phần thưởng:

🔹Tiền vàng sinh tiêu

🔹Bảo thạch thuộc tính, giảm kháng cấp 3

🔹Pet Hoan Lạc Trư Bảo Bảo, Chương Ngư Bảo Bảo

🔹Vật phẩm hỗ trợ đổi tính cách pet - Dưỡng Sinh Đan

Event 3: Quà tết Tân Sửu

Hàng ngày mỗi nhân vật level 65 trở lên đến NPC Sự kiện sẽ nhận được 1 gói quà: Quà Cày Như Trâu Mở gói quà sẽ nhận được 1 trong các vật phẩm: Thông thiên linh đan

🔹Tiền vàng

🔹Thổ Linh Châu

🔹Thanh Tâm Đan

🔹Pháo Hoa chúc mừng năm mới

🔹Kim Tàm Ty

🔹Nhuận Vật Lộ

🔹Cao Cấp Khắc Danh Phù

🔹Sinh Tiêu Thiệp

🔹Trân thú hoàn đồng tính đan

Event 4: Khuyến mãi chuyển bạc mừng xuân Tân Sửu

⏰ Từ Ngày 08/02 -10/02

📌Pham vi: máy chủ Đại Lý

📌Khi thực hiện chuyển bạc vào game các bạn sẽ nhận được thêm 𝟒𝟎% số bạc

Ví dụ: nạp 100,000 VND khi chuyển bạc vào game sẽ nhận được 140,000 Bạc

Tỉ lệ quy đổi 100,000 Bạc = 1333 KNB

Nạp tại đia chỉ:https://id.tlbbhoainiem.com/payment/charge/ebank

Event 5: Sự kiện tích lũy bạc

🔹1,000,000: Trứng pet Thất Bảo Uyên Ương

🔹2,000,000: Trứng pet Nhị Lang Chuân Quân

🔹3,000,000: Trứng pet Mỹ Hầu Vương

🔹TOP 1-2 tháng: Trứng pet Tề Thiên Đại Thánh

🔹TOP 3-4-5 tháng: 1 vật phẩm Dương Sinh Đan (vật phẩm đổi tính cách trân thú)

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn