Tin chi tiết

Chế Đồ Trong TLBB Hoài Niệm

Quý bằng hữu thân mến !

Khi đạt đến những cấp độ nhất định đòi hỏi sức mạnh của bạn cũng phải tăng tiến để có thể chống được những con quái vật mạnh hơn. Ngoài đồ full môn phái, các bạn có thể kiếm được thông qua đánh quái hay đi Q tam liên hoàn ở Tô Châu thì đồ chế là những món đồ mà rất nhiều cao thủ săn đón. Đồng Nghĩa với việc yêu cầu cấp độ cao hơn để mặc nó sẽ giúp bạn tăng thêm sức mạnh rất nhiều. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn cách để tạo ra những món đồ như vậy.

Học Nghề và Thăng Cấp Nghề

May mặc: Hoàng Lăng Ba (Đại Lý - 240, 170)

Công nghệ: Lỗ Minh Nguyệt ( Đại Lý - 208,194)

Đúc khuôn: Quá Tam Chùy ( Đại Lý - 217, 111)

Đồ tường

Để chế được đồ mong muốn yêu cầu các bạn cần có đồ tường của món đó:

Đồ tường cấp 1-2 các bạn có thể mua ở NPC sự phụ nghề ở các thành

Đồ tường cấp 3, 4: NPC Mã Đầu Lĩnh - Thương Sơn (70, 48).

Đồ tường cấp 4, 5: NPC Quách Để Huy - Yến Vương Cổ Mộ Tầng 5 (95, 25), trước cổng qua tầng 6.

Với những đồ tường cấp cao hơn các bạn có thể kiếm được bằng cách

  1. Mở rương trên các bản đồ cấp tương ứng.
  2. Mua đồ tường trong thành thị Bang hội, cấp đồ tường tương ứng với cấp kiến trúc liên quan cho phép.
  3. Dùng độ cống hiến môn phái đổi tại trưởng môn.

Nguyên Liệu Chế đồ

Nguyên Liệu chế đồ sẽ gồm 3 nguyên liệu chính

  1. Đả tạo đồ mà công thức may trang bị yêu cầu, để tìm mua Đả tạo đồ, xem Đả Tạo Đồ - Đồ Tường.

  2. Vải dệt/ Khoáng thạch mà công thức may trang bị yêu cầu, có được từ Trồng Trọt, Đào Khoáng

  3. Nhận cách có cấp độ mà công thức may trang bị yêu cầu, có được thông qua Gia Công Nguyên Liệu.

Phùng Đào Thiết ( Lạc Dương - 155, 175) Đại sư gia công nguyên liệu

Chế đồ

Khi đã có đầy đủ nguyên liệu chế, các bạn đến gần NPC Nghề để tiến hành chế.

Cấp độ sao tối đa của đồ chế là 8 sao

Thông tin hỗ trợ:

☑Fangpage: https://www.facebook.com/hoainiem20072008/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/grouptlbbhoainiem/

☑Tải Game: http://tlbbhoainiem.com/Download

☑Drop: https://bit.ly/2A8mvPn