Tin chi tiết

Cập nhật TLBB Hoài Niệm - Cuồng Chiến Thiên Hạ

Quý bằng hữu thân mến,

Vào 5h00 ngày 02/10, TLBB Hoài Niệm sẽ cập nhật 1 số tính năng sau

Tính năng

 • Cập nhật skill tiến cấp Cửu Đại Môn Phái

  Mỗi phái có thể học được 5 skill

  Muốn học được yêu cầu người chơi đạt cập độ và tâm pháp 7 quyển 119.

  Mỗi skill có 4 cấp và phải học lần lượt từ cấp 1-2-3-4 (cấp càng cao hiệu quả càng cao)

  Võ kỵ chiêu thức sẽ tăng thêm dame, hiệu ứng cho chiêu thức đó

 • Nâng giới hạn cấp ngọc lên 6 ( Chưa hợp được từ 5 lên 6, chỉ đổi được từ 72 mảnh toái phiến)

 • Mở giới hạn Điêu Văn lên cấp 10

BOSS và Drop

 • Cập nhật thời gian xuất hiện BOSS Bàn Cổ: 9h30, 12h30, 20h30, 23h30 vào các ngày thứ 2-7 ở máp Kính Hồ và Dạ Tây Hồ

 • Nâng máu BOSS Bàn Cổ

 • Boss Bàn Cổ sẽ có update bảo thạch toái phiến cấp 6, skill tiến cấp môn phái.