Bằng hữu sẽ làm gì sau khi sáp nhập server?
Tìm cao thủ để pk
Lập liên minh mới
Kiếm người trong mộng
Gom hàng hiếm để đầu cơ